ANBI

Bij de Belastingdienst is een aanvraag tot aanwijzing als culturele ANBI-instelling ingediend. Deze is momenteel in behandeling.

Bestuur:
Sjaak Vrieling, voorzitter
Horst Ester, secretaris
Henk Mosk, penningmeester
Sjaak Mooij, technische zaken
Herman Steigstra, rondleidingen
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

IBAN : NL58ABNA0800322169
KvK : 41158684
BTW: 8031.31.379B01
RSIN: 803131379

Beleidsplan 2022-2026
Jaarverslag 2023