Terugbouw en overdracht

Terugbouw en overdracht

Op 26 juni 1996 kreeg de Gemeente Den Helder het lichtschip Texel van Rijkswaterstaat in bruikleen, terwijl de museale inrichting ervan in handen werd gegeven van de Stichting Historie der Kustverlichting. Omdat het uiterlijk van het lichtschip door de automatisering danig was aangetast en ook het onderhoud te wensen overliet, werd in samenspraak met de voormalige Vaarwegmakeringsdienst en de Stichting Historie der Kustverlichting toestemming verleend om het lichtschip Texel in haar oude glorie te herstellen. Dit zogeheten terugbouwen zou door een kleine, maar enthousiaste en gespecialiseerde groep vrijwilligers worden uitgevoerd. Op 19 december 2008 droegen Rijkswaterstaat en de Gemeente Den Helder het schip officieel over aan de Stichting Historie der Kustverlichting. Het unieke lichtschip meet 500 ton, is 45,4 meter lang en 7,92 meter breed en heeft een diepgang van 2,92 meter. Het kreeg uiteindelijk in Den Helder een vaste ligplaats in de Museumhaven Willemsoord op de Oude Rijkswerf Willemsoord. Op de plek waar het schip ook was gebouwd. Het werd hiermee een beeldbepalend stukje cultureel, historisch, industrieel en maritiem erfgoed.