Terugbouw en overdracht

Terugbouw en overdracht

Op 26 juni 1996 kreeg de Gemeente Den Helder het lichtschip Texel van Rijkswaterstaat in bruikleen, terwijl de museale inrichting ervan in handen werd gegeven van de Stichting Historie der Kustverlichting. Omdat het uiterlijk van het lichtschip door de automatisering danig was aangetast en er ook sprake was van achterstallig  onderhoud, werd toestemming verleend om het lichtschip Texel in haar oude glorie te herstellen.  Op 19 december 2008 droegen Rijkswaterstaat en de Gemeente Den Helder het schip officieel over aan de Stichting Historie der Kustverlichting.