Restauratie


Restauratie

Nadat in 1996 de museale inrichting van het lichtschip in handen was gegeven van de vrijwilligers van de Stichting Historie der Kustverlichting, werd gelijk een begin gemaakt met de restauratie.
Als eerste werden alle loze kabels verwijderd. Tijdens de automatisering was veel apparatuur vervangen of verplaatst. Hiervoor waren, zonder de oude te verwijderen, nieuwe kabels getrokken. Verder waren de patrijspoorten verwijderd en de hierdoor ontstane gaten had men met ijzeren platen weer dichtgelast. Deze platen waren, toen het lichtschip onbemand was, met het oog op de veiligheid aangebracht. Om meer licht naar binnen te laten komen, werden deze door de vrijwilligers weer open geslepen.
Hierna werden zowel de buitenzijde van het schip als de vertrekken binnen geschilderd.
Omdat het Loodswezen destijds onder de Koninklijke Marine viel, was het schip bij de oplevering volledig met marinemateriaal ingericht. Maar toen het schip eenmaal uit dienst was gesteld, kwam het leeg naar Den Helder. Alles wat niet vast zat, was van boord gehaald.
Met dank aan de marine kon de inrichting in de loop der jaren toch weer vorm worden gegeven. Zo kwamen de oude types Becker radio’s met toebehoren, waaronder de antenneschakelaar, weer op hun oude plaats te hangen.
Verder werden de radiotafel en de la¬dekast voor het plaatsen van het radiobaken nagebouwd. Het had nog al wat voeten in de aarde voordat uit dit apparaat weer het geluid van de misthoorn kwam. Ook werd het grootste deel van de kombuis gerestaureerd en werden in enkele natte ruimten de vloerplaten vernieuwd.
De grootste klus zou de machinekamer worden omdat deze ruimte geheel was gemoderniseerd. Nadat twee van de drie Samofa dieselgeneratoren waren verwijderd, kon deze ruimte worden schoongemaakt en geschilderd.
Hierna werden er vier Kromhout dieselgeneratoren geplaatst. Een andere grote klus was, vanwege de aanwezigheid van een zware ketting, het opknappen van de ankerlierruimte. Hierna werden ook de ruimtes voor de CV, accu’s en elektrische installatie en de hobby- en de timmerhut weer in de oude staat teruggebracht. En in het midden van het schip werd de toiletruimte in zijn geheel vervangen. Tot slot werden door het hele schip de moderne lampen, schakelaars, verdeeldozen, kabelgoten door originele materialen vervangen.
Ook werd na de uitdienststelling al snel begonnen aan de restauratie van het uiterlijk. Het lichtschip moest er weer uit gaan zien als voor de automatisering. Als eerste kwam de brug terug op zijn plek. Van de beide masten stonden alleen nog de ondermasten op het dek. Eerst werd de voorondermast verwijderd en nadat alles wat er niet aan hoorde was weggehaald, werd hij opnieuw opgebouwd. Daarna was de achterondermast aan de beurt. Nadat het helikopterdek was verwijderd, konden achtereenvolgens de ondermasten, de bovenmasten, het tuigage, het want en de antenne worden teruggeplaatst. Verder werden ook weer een laadboom voor het te water laten van de loodsjol, een replica van de wachtruimte, de twee sloepstoelen voor de loodsjol en een roeispiegelsloep aan boord geïnstalleerd. Tot slot werden tijdens de dokbeurt in 2009 de uitbouwen aan de zijkant van het schip verwijderd. Deze uitbouwen, rijpalen genaamd, waren tijdens de automatisering op de romp aangebracht. Daartussen was een ladder bevestigd om makkelijk aan boord te kunnen komen. Met dit alles was het grootste deel van de uiterlijke terugbouw voltooid, en had lichtschip Texel nr. 10 weer haar oude vertrouwde uitstraling teruggekregen. En om haar functie van lichtschip nog eens extra te versterken, werd in 2011/2012 de gehele verstaging en reling van ledverlichting voorzien. In de donkere decembermaand en bij speciale gelegenheden staat het lichtschip hierdoor extra te stralen.