Historie

Historie

Markering vaarroutes
In de Noordzee komen veel zandbanken en ondiepten voor. Deze vormen een groot gevaar voor de scheepvaart. Omdat de Noordzee één van de drukst bevaren zeeën ter wereld is, moeten de vaarroutes en ondiepten adequaat en volgens internationale afspraken worden gemarkeerd. Tegenwoordig is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de vaarwegmarkering in de Nederlandse sector van de Noordzee. Tot laat in de vorige eeuw gebeurde dit markeren echter nog door onder andere lichtschepen, die zich het best laten definiëren als drijvende vuurtorens op ver in zee vooruitgeschoven posities. Door de alsmaar voortschrijdende technische ontwikkelingen op nautisch gebied waren de in exploitatie dure lichtschepen op een gegeven moment als navigatiemiddel overbodig en werden vervangen door andere, eigentijdse middelen. Dit overkwam ook het lichtschip Texel. Nadat het de laatste vijftien jaar van haar actieve leven als geautomatiseerd lichtschip onbemand op positie had gelegen, werd het schip in 1992 naar binnen gehaald en door een grote lichtboei vervangen.