Historie

Historie

1948: ontwerp en maken bouwtekeningen
1951: start van de bouw
1952: tewaterlating en indienststelling
1976: ombouw naar onbemand schip (geheel geautomatiseerd)
1982: buitendienst gesteld
1996: in bruikleen gegeven door Rijkswaterstaat aan de gemeente Den Helder
1996: start restauratie
2008: in eigendom overgedragen aan Stichting Historie der Kustverlichting