Verslag 2015

Verslag 2015 Lichtschip Texel

2015 is een heel druk jaar geweest. De reguliere werkzaamheden gingen gewoon door, naast alle werkzaamheden die zijn verricht dankzij de bijdragen van het Waddenfonds (90%) en Provincie Noord-Holland (10%).

Werkzaamheden
In het voorjaar is de nieuwe laadboom geplaatst op het achterschip. In de machinekamer is druk gewerkt aan de dieselgeneratoren en aan het hoofdschakelbord. Verder is in het schip gewerkt aan de noodverlichting (mede op aandrang van VVH/Den Helder) en werden de nieuwe patrijspoorten geplaatst zodat het schip weer “waterdicht” is. In en na de zomer is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het plaatsen van de broodwagen (stuurinrichting). Ook de contourverlichting is weer up to date gemaakt, wat weer mooie foto’s in de diverse media heeft opgeleverd.

Dit jaar zijn wij ook weer naar Medemblik geweest om een weekend deel uit te maken van de Westfriese Waterweken. Op de terugweg zijn we in Den Oever blijven liggen om bij te dragen aan de Flora- en Visserijdagen. In Den Oever waren de zendamateurs aan boord t.g.v. het Lighthouse Event, het jaarlijkse weekend waarbij de zendamateurs verbinding zoeken met andere lichtschepen en vuurtorens.

Ook hebben we met een stand gestaan op de Evenementenmarkt in de Stadshal. Het gehele jaar is het schip opengesteld geweest.

Enkele concrete cijfers
Er waren 639 betalende bezoekers, waarvan 66 kinderen. Op een aantal momenten werd niet voor het bezoek betaald. In Medemblik stond er een afname van kaarten tegenover van € 400,- (200 kaarten) en werd voor enkele honderden euro’s aan fooi ontvangen. In werkelijkheid kwamen er zo’n 1000 bezoekers aan boord. In Den Oever hebben 400 mensen een bezoek gebracht aan LS Texel. Zowel tijdens het Museumweekend en het Historisch weekend werden we bezocht door 100 belangstellenden. Open Monumentendag bracht 75 geĂ¯nteresseerden. Ook dit het tezamen een flink bedrag aan fooien opgeleverd. Een bron van zorg is en blijft de omvang van de groep vrijwilligers. Momenteel is de omvang kwantitatief en kwalitatief voldoende, maar er bestaat dringende behoefte aan verjonging.