Lichtschip Texel blijft gesloten

Het had zo mooi kunnen zijn

Op zaterdag 5 juni mogen culturele instellingen in Nederland (musea, theaters en bioscopen) de deuren weer open zetten voor het publiek. Wel zullen aan diverse verplichtingen moeten worden voldaan. Een van die verplichtingen is het kunnen garanderen van voldoende afstand tussen bezoekers onderling en in relatie tot medewerkers/vrijwilligers. De binnenruimte aan boord is hiertoe niet toereikend. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten de deuren voorlopig nog dicht te houden. Een bezoek aan ons Lichtschip is tot nader order niet mogelijk. Wij betreuren dit, maar kunnen op dit moment niet anders. Wij hadden graag een ander beeld gezien, zoals op deze foto.

Dit is het beeld dat wij graag willen zien.