Jubilarissen aan boord

25 jaar (en langer) aan boord

In september vierden wij het heugelijke feit dat Nanne Voska, Piet Roozing, Nico Nap, Herman Steigstra en Hans Endenburg al ruim 25 jaar als vrijwilliger aan het Lichtschip zijn verbonden. Dat is een hele prestatie! Door de lokale en regionale pers is er veel publiciteit aan gegeven. Koffie met gebak was in ruime mate voorhanden. De oorlam volgt later.