Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting Historie der Kustverlichting (Lichtschip Texel)

Lichtschip Texel, gevestigd aan Willemsoord 73, 1781 AS  Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lichtschip-texel.nl
Willemsoord 73
1781 AS Den Helder
Tel: 06-45422651

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Historie der Kustverlichting is te bereiken via info@lichtschip-texel.nl

De Stichting Historie der Kustverlichting verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken geen methoden of systemen die persoonsgegevens via onze website verzamelen (waaronder cookies of vergelijkbare technieken). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij wel verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze periodieke nieuwsbrieven
– Communicatie over verlenging donateurschap

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.  Indien u aangeeft niet langer prijs te stellen op onze diensten, verwijderen wij alle bij ons bekende gegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Historie der Kustverlichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lichtschip-texel.nl

Stichting Historie der Kustverlichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Stichting Historie der Kustverlichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons